Struktur Organisasi


SMA Almarwah

Kepala Sekolah: Drs. Ahmad Sopwan
PKS Kurikulum: Jamaludin Suryana
PKS Kesiswaan: Acep Luthfi Hanip, S.Pd.
PKS Sarana dan Prasarana: Yuda Isparela
Bendahara: Yuli Nurlaeli
Humas:
Kepala TU: Rudi Rusmawan
Pembantu Umum: Mirda Mustari
Keamanan Sekolah: Zaenal Syikin

Wali-wali Kelas SMA Almarwah

Kelas X:
Kelas XI IPA:
Kelas XI IPS:
Kelas XII IPA:
Kelas XI IPS:

SMK Almarwah

Kepala Sekolah: Drs. Ahmad Sopwan
PKS Kurikulum: Pahman Yazid
PKS Kesiswaan: Fahri Ramdani, S.Pd., M.Pmat.
PKS Sarana dan Prasarana: Yuda Isparela
Bendahara: Ade Kurnia Mauludin, S.E.
Humas:
Kepala TU: Ahmad Yani
Pembantu Umum: Mirda Mustari
Keamanan Sekolah: Zaenal Syikin
Kaprodi RPL: Jamal Siddiq, A.Md.
Kaprodi Akuntansi: Respita Haniva, S.E.

Wali-wali Kelas SMK Almarwah

Kelas X RPL:
Kelas XI RPL:
Kelas XI RPL:
Kelas X Akuntansi:
Kelas XI Akuntansi:
Kelas XII Akuntansi:

Alamat

Jl. Sindangreret No. 30 Bojongpulus Desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung 40376

(022) 5945757